Zapisy na przedmioty - Wydział Prawa i Administracji UMCS

II tura zapisów na przedmioty kierunkowe i monograficzne rusza 7 września 2015 roku o godzinie 20:00.

Przedmiot monograficzny Retoryka prawnicza w praktyce prowadzony przez dr hab. W. Kopcia w semestrze zimowym zostaje usunięty z listy przedmiotów monograficznych.

 

Od semestru zimowego 2015/16 mogą Państwo zapisywać się na przedmioty monograficzne:

1.       Retoryka prawnicza prowadzony przez dr hab. Andrzeja Korybskiego, prof. nadzw.

2.       Kompozycja wypowiedzi i autoprezentacja prowadzony przez dr hab.  Witolda Kopcia.

3.       Kompetencje komunikacyjne, trening argumentacyjny i analiza przemówienia prowadzony przez dr hab.  Witolda Kopcia.Wstępny plan, który może ulec zmianie w najbliższym czasie

Plany zajęć na semestr zimowy 2015/2016: LINK

Wykaz sal na semestr zimowy 2015/2016: LINK

Pierwsza tura zapisów kończy się w niedzielę 31 maja o godzinie 20:00.

Uprasza się o racjonalny wybór przedmiotów (zapisy dokonywane są bez aktualnego planu zajęć).

Wykaz dostępnych przedmiotów w zapisach na poszczególnych kierunkach studiów na semestr zimowy 2015/2016 będzie podawany każdego dnia do godziny 12:00.

 Ze względu na błąd systemu, oraz zgłoszenia błędnie wyświetlonego przedmiotu „Kompozycja wypowiedzi i autoprezentacja” dla kierunku Prawo. Użytkownicy proszeni są o sprawdzenie zapisów na przedmioty.

Proszę pamiętać o ustawieniu domyślnego kierunku studiów oraz o dodaniu numeru indeksu do danych w systemie.WAŻNE!!!
Osoby, które nie wprowadziły w systemie zapisów swojego nr albumu, proszone są o uzupełnienie danych.

Zapisy na przedmioty zostają zawieszone do godziny 20:00 dnia 22.01.2015r


 Plan zajęć oraz wykaz sal na semestr letni 2014/2015WAŻNE!!!
Uwaga należy sprawdzić czy rok studiów na wybranym kierunku jest aktualny. Wybieramy rok studiów, na którym aktualnie jesteśmy (w semestrze zimowym 2014/2015).

WAŻNE!!!
Osoby, które nie wprowadziły w systemie zapisów swojego nr albumu, proszone są o uzupełnienie danych.