Zapisy na przedmioty - Wydział Prawa i Administracji UMCS

W roku akademickim 2015/2016 w systemie zapisów, zostały wprowadzone dodatkowe przedmioty monograficzne:

Kierunek prawo:

·         Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

·         Kompetencje komunikacyjne, trening argumentacyjny i analiza przemówienia

·         Kompozycja wypowiedzi i autoprezentacja

·         Metodyka i praktyka badań historycznoprawnych

·         Retoryka prawnicza

Kierunek administracja I stopnia:

·         Ewolucja samorządu gospodarczego do wieku XX

Kierunek administracja II stopnia:

·         Administrowanie zasobami naturalnymi

·         Wycena nieruchomości

 Plan zajęć oraz wykaz sal na semestr zimowy 2015/2016 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dostępny jest na stronie www.umcs.pl/pl/plany-zajec,4074.htm

Uwaga należy sprawdzić czy rok studiów na wybranym kierunku jest poprawny. Wybieramy rok studiów, na którym byliśmy (w semestrze letnim 2014/2015). Osoby zaczynające studia powinne mieć ustwiony rok 0. System automatycznie podwyższy rok w celu poprawnego zapisania się.

Zapisy dla I roku wszystkich kierunków od 1 października 2015 r. o godz. 20.00 do 4 października 2015 r. godz. 20.00

II tura zapisów na przedmioty kierunkowe i monograficzne potrwa od 7 września 2015 roku od godziny 20:00 do 27 września 2015 roku do godziny 20 :00.

Przedmiot monograficzny Retoryka prawnicza w praktyce prowadzony przez dr hab. W. Kopcia w semestrze zimowym zostaje usunięty z listy przedmiotów monograficznych.

 

Od semestru zimowego 2015/16 mogą Państwo zapisywać się na przedmioty monograficzne:

1.       Retoryka prawnicza prowadzony przez dr hab. Andrzeja Korybskiego, prof. nadzw.

2.       Kompozycja wypowiedzi i autoprezentacja prowadzony przez dr hab.  Witolda Kopcia.

3.       Kompetencje komunikacyjne, trening argumentacyjny i analiza przemówienia prowadzony przez dr hab.  Witolda Kopcia.Wstępny plan, który może ulec zmianie w najbliższym czasie

Plany zajęć na semestr zimowy 2015/2016: LINK

Wykaz sal na semestr zimowy 2015/2016: LINK

Pierwsza tura zapisów kończy się w niedzielę 31 maja o godzinie 20:00.

Uprasza się o racjonalny wybór przedmiotów (zapisy dokonywane są bez aktualnego planu zajęć).

Wykaz dostępnych przedmiotów w zapisach na poszczególnych kierunkach studiów na semestr zimowy 2015/2016 będzie podawany każdego dnia do godziny 12:00.

 Ze względu na błąd systemu, oraz zgłoszenia błędnie wyświetlonego przedmiotu „Kompozycja wypowiedzi i autoprezentacja” dla kierunku Prawo. Użytkownicy proszeni są o sprawdzenie zapisów na przedmioty.

Proszę pamiętać o ustawieniu domyślnego kierunku studiów oraz o dodaniu numeru indeksu do danych w systemie.WAŻNE!!!
Osoby, które nie wprowadziły w systemie zapisów swojego nr albumu, proszone są o uzupełnienie danych.